Gepubliceerd op 25 januari 2013

Netto pensioen in januari lager

Uw netto pensioen in januari is lager door hogere belasting. Ontvangt u een (vervroegd) ouderdomspensioen, partner- of wezenpensioen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke extra heffingskorting. De heffingskorting zorgt ervoor dat er minder belasting wordt ingehouden op uw pensioen. Uw netto pensioen is daardoor iets hoger: in 2013 maximaal € 182. In 2014 en 2015 is de tijdelijke heffingskorting maximaal resp. € 121 en € 61. De tijdelijke extra heffingskorting wordt toegepast tot uiterlijk 31 december 2015.

De drie voorwaarden voor de tijdelijke heffingskorting zijn:

  • u ontvangt een (vervroegd) ouderdomspensioen, partner- of wezenpensioen;
  • u bent op 31 december 2013 jonger dan de AOW-leeftijd;
  • op uw pensioen of uitkering wordt de bijdrage Zvw ingehouden.

Voor uw PMT-pensioen kunt u dit zien in de brief met uw bruto en netto pensioen die u in januari heeft ontvangen.

U moet de tijdelijke extra heffingskorting zelf aanvragen bij de instantie die uw pensioen uitbetaalt. Wilt u de heffingskorting op uw pensioen van PMT laten toepassen? Vraag dan de tijdelijke extra heffingskorting aan met dit formulier.
PMT stopt de toepassing van deze korting aan het begin van het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Heeft u naast uw pensioen van PMT nog een pensioen of een vutuitkering? Laat de tijdelijke extra heffingskorting toepassen op uw hoogste pensioen of vutuitkering. Lees hier het overzicht van meest gestelde vragen over de tijdelijke heffingskorting.