Gepubliceerd op 27 september 2016

Netspar onderzoek; PMT biedt maatwerk

Op 1 juli jl is de nieuwe Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Doel van de wet is onder meer dat fondsen pensioeninformatie op een makkelijke manier moeten aanbieden. Daarom is Pensioen1-2-3 ontwikkeld. In drie lagen wordt de vaak ingewikkelde pensioeninformatie ‘uitgepeld’ en aangeboden. In laag 1 worden de belangrijkste punten van de pensioenregeling uitgelegd. En in de lagen 2 en 3 wordt steeds verdergaande informatie gegeven. Netspar heeft onderzocht in hoeverre de pensioenfondsen in Nederland zijn geslaagd in het vormgeven van Pensioen1-2-3 op hun websites. PMT scoort goed in het onderzoek. PMT krijgt een compliment omdat de deelnemer via Pensioen1-2-3 in de tweede en derde laag een heldere uitleg krijgt, toegespitst op de eigen, specifieke situatie van de deelnemer. PMT biedt daarmee ‘maatwerk’, volgens het onderzoek.

Download hier de pdf met het onderzoek.