Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Naderende verlaging van pensioenen zet vertrouwen en draagvlak onder druk

Het vermogen van PMT is in het afgelopen kwartaal toegenomen met bijna € 6 miljard en is nu € 86,3 miljard. Het beleggingsrendement is tot nu toe meer dan 20%. Ondanks deze mooie resultaten is de dekkingsgraad van PMT gedaald naar 94,6% en staat een verlaging van de pensioenen voor de deur. Als het kabinet besluit geen maatregelen te treffen om verlagingen tijdens de transitieperiode naar een nieuw stelsel te voorkomen, hebben meer mensen dan alleen de 1,4 miljoen deelnemers van PMT een behoorlijke achteruitgang in het inkomen. Een verlaging van de pensioenen zal onrust in de samenleving teweegbrengen en ook het vertrouwen en draagvlak voor een nieuw stelsel onder druk zetten.

"We zijn voor rust en stabiliteit tijdens de transitieperiode. De intentie bij het afsluiten van het principe akkoord was dat de pensioenen niet verlaagd hoefden te worden. Helaas heeft de lage rente roet in het eten gegooid. We zijn in gesprek met minister Koolmees en dringen aan op het behouden van de rust en stabiliteit tijdens de overgang naar een nieuw stelsel. Momenteel bezien we bij het Pensioenakkoord of uitgangspunten en resultaten bij elkaar passen. De uitkomsten hiervan delen we met minister Koolmees en de stuurgroep", aldus Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT.

Zekerheid over wel of niet verlagen in 2020 is er nog niet. De hoogte van een eventuele verlaging wordt duidelijk na 31 december 2019.
   
Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2019
  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2019 98,6%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2019 94,6%
  • Hoog positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Licht positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 5,8 miljard tot € 86,3 miljard in het derde kwartaal
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 8,6 miljard tot € 91,5 miljard in het derde kwartaal
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2019: 7,2%
  • Beleggingsrendement 2019 tot en met derde kwartaal: 20,8%
Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2019
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis daalde in het derde kwartaal van 97,1% naar 94,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 100,8% naar 98,6%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente zakte met name in augustus scherp verder weg, waardoor de verplichtingen fors in waarde stegen. Het vermogen nam ook substantieel verder toe door enerzijds een sterke waardestijging van vastrentende waarden door diezelfde rentedaling en anderzijds een lichte waardestijging van aandelen, hoogrentende beleggingen en onroerend goed. Het beleggingsrendement was over het derde kwartaal met 7,2% wederom bovengemiddeld hoog. Op de matchingportefeuille werd een hoog positief rendement behaald van 11,5% door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de sterk gedaalde rente. Het rendement op de returnportefeuille was ook positief (2,7%). Na drie kwartalen met bovengemiddeld hoge beleggingsresultaten komt het totaal beleggingsrendement over 2019 tot en met het derde kwartaal nu uit op 20,8%.

Kerncijfers derde kwartaal 2019

 

 

2019

Cumulatief 

 

2019

3e kwartaal 

 2019

2e kwartaal

 2018

Beleidsdekkingsgraad

98,6

98,6

100,8

102,3

Actuele dekkingsgraad

94,6

94,6

97,1

99,4

Vermogen (in mrd. euro)

86,3

86,3

80,5

71,3

Pensioenverplichtingen (in mrd. euro)

91,5

91,5

82,9

71,7

Rente afdekking marktwaarde (in %)

45

45

41

40

Rente afdekking UFR (in %)

62

62

53

50

 

 

 

 

 

Rendement (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

27,1

11,5

7,1

3,0

Returnportefeuille

14,5

2,7

2,6

-2,7

-       Onroerend Goed

11,6

4,0

0,9

2,4

-       Hoogrentende waarden

10,6

1,2

3,3

-4,6

-       Aandelen (inclusief Private Equity)

16,9

2,9

3,0

-3,8

Totaal

20,8

7,2

4,8

0,2

 

 

 

 

 

Samenstelling vermogen (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

50

50

51

51

Returnportefeuille

50

50

49

49

-         Onroerend Goed

9

9

9

10

-         Hoogrentende waarden

14

14

11

10

-         Aandelen (inclusief Private Equity)

27

27

29

29


De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.