Gepubliceerd op 23 november 2017

MN en PMT maken het eerste pan-europese core-woningfonds mogelijk

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft toestemming gegeven aan haar fiduciaire manager MN om EUR 150 miljoen aan het Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund concept te committeren, een open ended core vastgoedfonds dat zich uitsluitend zal richten op huurwoningen in West-Europa. De strategie van het Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund concept is gestoeld op de wereldwijde trend van verstedelijking.

Het fonds concept zal zich voor 100% richten op West Europa inclusief het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Veel Europese steden kennen door hun aantrekkingskracht een enorm woningtekort. Er is dus een grote en stijgende vraag naar kwalitatief goede huurwoningen op locaties met gewilde voorzieningen.

De doelomvang van het nieuwe fonds is meer dan EUR 1,5 miljard. De belangrijkste aspecten, zoals inspelen op ruimtelijke en demografische trends, een hoge bezettingsgraad, een lage leverage, een aantrekkelijk kostenniveau en een stevige focus op duurzaamheid zijn verwerkt in de fondsdocumentatie. De investering in dit nieuw op te richten fonds heeft een voorbereiding gehad van 2 jaar, waarin MN (namens PMT) en Aberdeen Standard Investments hebben onderhandeld over de vormgeving van dit fonds.

PMT is momenteel een van de grootste en meest actieve investeerders in vastgoed van Europa. Aberdeen Standard Investments beschikt over eigen lokale teams van experts die in staat zijn om de woningmarktbehoeften te duiden en het profiel van woningzoekenden kennen. Dit zorgt voor waardebehoud en een duurzaam lange termijn-rendement. Dat de woningen in meerdere Europese landen staan biedt een ander belangrijk voordeel. ‘Die diversificatie vermindert het risico’, aldus Aberdeen fondsmanager Pamin. Het voordeel van huurwoningen boven de andere segmenten is dat de prijzen minder volatiel zijn. In het Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund concept spelen duurzaamheid, energiezuinigheid en het minimaliseren van onderhoudskosten een cruciale rol.

Jeroen Reijnoudt, senior portfoliomanager bij MN, de fiduciair manager van PMT, zegt: “Het Europese universum aan core vastgoedfondsen staat nog in de kinderschoenen. De index van Pan Europese core vastgoed fondsen (PEPFI)  meet slechts 1/10  van de omvang van de index in Verenigde staten (ODCE), dit terwijl Europa en Noord Amerika qua bevolking elkaar niet zoveel ontlopen. In die PEPFI index bevindt zich nauwelijks woningbouw, terwijl dit in Amerika in de vergelijkbare index rond de 25% is. De unieke mogelijkheid bestaat in Europa om fondsen te bouwen die volledig voldoen aan de eisen van deze tijd en die bijdragen aan het door ons nagestreefde doelrendement, duurzaamheid en governance. MN speelt graag in op deze trend.

Volgens Hartwig Liersch, CIO van PMT ligt het grootschalige Europese vastgoed investeringsprogramma van PMT (EUR 2,5 miljard) goed op koers. MN treedt namens PMT steeds vaker op als mede ontwikkelaar van core vastgoed producten. Hierdoor verkrijgt PMT enerzijds een goede fit van de non listed vastgoed fondsen op het mandaat en anderzijds worden zo non listed vastgoed producten gecreëerd, welke ook voor collega institutionele investeerders van belang zijn. PMT en MN willen in de markt een voortrekkende rol spelen op het gebied van stabiele investeringen met een duurzaam karakter. Door de gevolgde product initiërende aanpak kan dat ook daadwerkelijk het geval zijn.