Gepubliceerd op 6 juli 2017

Mevrouw Zaal en PMT beeindigen geschil

Mevrouw Zaal en Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) beëindigen geschil

Mevrouw Zaal en PMT hebben in goed overleg hun geschil beëindigd. Mevrouw Zaal trekt de juridische procedure tegen PMT in.

Mevrouw Zaal had in deze zaak vragen bij de hoogte van haar partnerpensioen. Onlangs vond PMT het verloren gewaande dossier van de heer Zaal alsnog op een microfiche. PMT betreurt het dat PMT aan mevrouw Zaal eerder ten onrechte heeft meegedeeld dat het dossier van de heer Zaal in de jaren 70 vermoedelijk door een brand verloren is gegaan.

Vanwege de ontstane onduidelijkheid rond dit dossier, is bij mevrouw Zaal het vermoeden ontstaan dat haar partnerpensioen niet klopt en heeft zij zich genoodzaakt gevoeld om een juridische procedure te beginnen. PMT en mevrouw Zaal zijn nu in goed overleg overeengekomen dat PMT mevrouw Zaal compenseert voor het wantrouwen dat bij mevrouw Zaal is ontstaan vanwege bovengenoemde gebeurtenis en voor de gevolgen die dit voor mevrouw Zaal heeft gehad.

Voor de toekomst geldt dat de bestaande pensioenuitkering van mevrouw Zaal ongewijzigd zal blijven.

Partijen doen geen verdere mededelingen over het geschil en de beëindiging daarvan