Gepubliceerd op 26 september 2018

Met pensioen kan meer

Deelnemers hebben vaak geen idee wat er allemaal mogelijk is met hun pensioen. Zonde, want drie op de tien mensen passen hun pensioen aan als ze op de mogelijkheden worden gewezen, merkt pensioenfonds PMT.

Peet Vogels| AD 26-09-2018 | Den Haag

„Mensen zijn niet goed op de hoogte over de verschillende opties”, zegt Jos Brocken, voorzitter van pensioenfonds PMT. „Ze horen over de verhoging van de AOW-leeftijd en denken dat dat ook de leeftijd is dat ze met pensioen kunnen. ”

Daarmee doen deelnemers zichzelf tekort. Soms kunnen ze al eerder met pensioen. „Niet vaak, bij PMT gaat het meestal om kleine pensioenen”, geeft Brocken aan. „Maar soms kan het. Het is goed als mensen daar op gewezen worden.”

Nu is de praktijk dat pensioenuitvoerder MN mensen een halfjaar voor hun AOW-leeftijd een brief stuurt dat hun pensioendatum eraan komt. Vooraf staat de standaardkeuze voor het pensioen al ingevuld. „De meeste mensen tekenen voor die standaardkeuze”, weet Brocken.

Een kleine steekproef van MN, die honderd mensen belde met de vraag of ze op de hoogte waren van de verschillende keuzes, leverde verrassende resultaten op. Heel veel mensen wisten niet dat ze eerder of later met pensioen kunnen en dat ze de hoogte van het pensioen kunnen variéren. Bijna een derde van de deelnemers veranderde de keuze na dat gesprek.

PMT besloot daarop tot een groter onderzoek en benaderde zes- honderd deelnemers. Dat leverde bijna hetzelfde resultaat op. ,,25 tot 30 procent van de mensen maakt een andere keuze als ze weten wat er mogelijk is”, zegt Marian Hemminga, bij PMT verantwoordelijk voor pensioenconsulenten.

PMT heeft consulenten in dienst die werkgevers en werknemers informeren en vragen over het pensioen beantwoorden. ,,De meest gestelde vragen zijn: hoe hoog is mijn pensioen en kan ik eerder stoppen met werken”, weet Hemminga. „Soms is het beter als mensen een hoger ouderdomspensioen ne- men en minder nabestaandenpensioen. Als de partner zelf al een goed pensioen heeft bijvoorbeeld”, geeft Hemminga als voorbeeld.

„De meest gestelde vragen zijn: hoe hoog is mijn pensioenen kan ik eerder stoppen”

— Marian Hemminga, PMT

De meest gekozen aanpassing is het hoog-laag pensioen. ,,80 procent van de deelnemers die iets aanpast, kiest daarvoor”, zegt Brocken. Bij zo’n hoog-laagconstructie krijgt de deelnemer de eerste jaren een hogere pensioenuitkering en de jaren daarna een lagere.

„Veel deelnemers hebben een jongere partner. Dat betekent dat ze de eerste jaren na hun pensionering nog geen volledige AOW krijgen. Dat gebeurt pas als de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Daarom kiezen veel mensen voor een hogere pensioenuitkering voor de jaren tot de volledige AOW”, aldus de bestuursvoorzitter.

Die aanpassing kan behoorlijk schelen. Bij PMT is het gemiddelde pensioen zo'n 600 euro per maand. De AOW maakt dus een flink deel van het inkomen na pensionering uit. ,,Daarom is het soms fijn om een tijd een wat hogere uitkering te hebben”, verduidelijkt Brocken.

PMT wil de proef uitbreiden. Bij succes moet het gesprek vooraf standaard worden. Dan gaat het jaarlijks om zo’n 3000 tot 4000 deelnemers. Die extra service is belangrijk volgens Brocken. ,,We zijn een non-profit dienstverlener. Ik vind het onze plicht om de deelnemers bij te staan. Het is goed voor het beeld dat mensen hebben van hun pensioenfonds.”


Bron: AD 26-09-2018