Gepubliceerd op 12 augustus 2013

Meer risico of meer zekerheid?

De overheid heeft plannen om in de nabije toekomst het pensioenstelsel aan te passen. Ook de pensioenregeling in de sector Metaal en Techniek wordt dan anders. De manier waarop dat gebeurt, bepalen de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek gezamenlijk. Er wordt op dit moment al hard gewerkt aan de contouren van een nieuwe pensioenregeling. Het streven is om tot één gelijke pensioenregeling te komen voor de sector Metaal en Techniek en de Metalektro.

In september 2013 houdt het PMT een onderzoek naar wat deelnemers en pensioengerechtigden verwachten van hun pensioen en hun pensioenregeling. Een belangrijk onderwerp hierbij is hoeveel risico het pensioenfonds neemt bij beleggingen. Een ander onderwerp is hoe uitgebreid de pensioenregeling moet zijn.  

De uitkomsten van het  onderzoek in september verschaft het bestuur inzicht in de mening van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers over het PMT-pensioen. Daarnaast vormen de resultaten extra input voor het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling, naast de input die de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek al van hun eigen achterban hebben gekregen.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Intomart GfK. Het bestaat uit twee delen: groepsdiscussies met deelnemers en gepensioneerden en een online onderzoek waaraan via internet deelgenomen kan worden. Om kosten te besparen, benaderen we niet alle deelnemers en pensioengerechtigden, maar wordt een steekproef getrokken die representatief is voor het hele pensioenfonds.

De resultaten zijn naar verwachting in november bekend.