Gepubliceerd op 22 november 2017

Lagere inkomens worden gek van individueel pensioen

Een pensioenstelsel met individuele potjes pakt heel nadelig uit voor werknemers met lage en middeninkomens. Hiervoor waarschuwt Jan Berghuis, bestuurder bij pensioenfonds PMT. Hij moet er niet aan denken dat het pleidooi van ABP-topvrouw Corien Wortmann voor individuele pensioenpotjes het vertrekpunt wordt voor de sociale partners. Berghuis: “Het kabinet wil dat iedere deelnemer een individueel pensioenpotje krijgt met zijn toekomstige pensioen. Daarnaast wordt de doorsneepremie afgeschaft. Beide maatregelen pakken slecht uit voor mensen die maximaal 35.000 tot 40.000 euro verdienen; het overgrote deel van onze deelnemers. Dit speelt ook bij andere fondsen. Het compenseren van de nadelen kost PMT 6 tot 8 procent van het fondsvermogen. Dat geld hebben we niet.” De overheid wil van alles aanpakken, zegt Berghuis, maar ze weigert een bijdrage te leveren. “Het moet allemaal van de werknemers komen. Daar maak ik me kwaad over. Maar er speelt meer, zoals de discussie rond de zware beroepen. Nu al zie je dat steeds meer ouderen arbeidsongeschikt raken. Als in 2019 de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden gaat, zal het aantal arbeidsongeschikten enorm stijgen. Nu wordt eerder stoppen met werken fiscaal ontmoedigd. Dat moet anders.” Berghuis hoort deze geluiden ook bij andere pensioenfondsen, zoals Bouw en Openbaar Vervoer. AD, 22-11-2017