Gepubliceerd op 16 oktober 2013

Kwartaalcijfers Q3 2013 PMT

Dekkingsgraad in derde kwartaal met 5,2 procentpunt gestegen tot 101,5% (UFR driemaands gemiddelde).

•    Dekkingsgraad zonder driemaandsmiddeling is eveneens 101,5%
•    PMT loopt op dit moment circa 1,3% achter op het met DNB afgesproken herstelpad, waarbij eind 2013 de dekkingsgraad 104,3% moet zijn.
•    Bij onvoldoende herstel eind 2013 zal PMT aanvullende maatregelen moeten treffen en is een verlaging in 2014 waarschijnlijk.
•    Beleggingsrendement derde kwartaal 2013 is 0,5%; over geheel 2013 tot nu toe: -0,4%.
•    De pensioenverplichtingen namen in het derde kwartaal af met € 2,0 miljard van 48,7 naar 46,7 miljard door rentestijging volgens de UFR.
•    Het pensioenvermogen steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 met € 0,4 miljard tot
€ 47,1 miljard.

  • Belegd vermogen verder gestegen 46,8 miljard euro naar 47,9 miljard euro.
  • Rendement eerste kwartaal 2013 is 2% 
  • Dekkingsg101,1% In deze dekkingsgraad is de verlaging van de pensioenen met 6,3% verwerkt
  • PMT zit met een dekkingsgraad van 101,1% op het herstelpad. Het is nog niet zeker dat de verlaging van pensioenen in 2013 voldoende is om PMT weer financieel gezond te maken. Daarbij zijn natuurlijk ook de economische ontwikkelingen van belang

 

Klik hier voor het voor het gehele bericht.