Gepubliceerd op 1 oktober 2013

Kosten pensioenbeheer bij PMT gedaald

In media is vandaag het bericht verschenen dat het pensioenbeheer bij pensioenfondsen veel duurder is geworden. Als oorzaak wordt het stijgen van de kosten vermogensbeheer door het verstrekken van hogere prestatievergoedingen aan vermogensbeheerders genoemd.

PMT stuurt nadrukkelijk op de prestatievergoedingen van vermogensbeheerders en kiest daarom bewust voor goed renderende beleggingen tegen lagere kosten. PMT heeft in 2012 een netto rendement van 12,6% gehaald. Tegelijkertijd zijn de vermogenskosten bij PMT gedaald naar 0,49% van het beheerd vermogen. Dat is onder het gemiddelde van 0,53% van wat pensioenfondsen volgens de media uitgeven aan kosten vermogensbeheer. In de hoogte van de prestatievergoedingen herkent PMT zich dan ook niet.

Ook voor de pensioenuitvoeringskosten zit PMT onder het genoemde gemiddelde. Jaarlijks laat PMT door een onafhankelijk extern instituut (CEM) toetsen hoe PMT zich qua kosten verhoudt ten opzichte van andere pensioenfondsen. Volgens het CEM onderzoek van 2012 staat PMT  op de tweede plaats van de goedkoopste fondsen in Nederland. In ons jaarverslag maken we ieder jaar openbaar wat de kosten zijn voor zowel vermogensbeheer als pensioenuitvoering.