Gepubliceerd op 18 oktober 2012

Korting waarschijnlijk, herstel PMT onvoldoende

 De herziene rekenrente uit het ‘Septemberpakket’ van het kabinet en de licht gestegen (swap) rente hebben nauwelijks een positief effect op de dekkingsgraad van PMT. Eind september komt deze uit op 91,2%. Het vermogen van PMT groeide het derde kwartaal van 2012 naar 45,4 miljard euro, door waardestijging van alle vermogenscategorieën, met name aandelen en alternatieve beleggingen. Ondanks het lichte herstel van de dekkingsgraad blijft de dekkingsgraad van PMT achter op het herstelplan. Daarbij moet PMT ca. 1% extra reserveren voor de weer opnieuw gestegen levensverwachting. Dat maakt dat de eerder aangekondigde kortingsmaatregel van 7% per 1 april 2013 steeds waarschijnlijker wordt. PMT dient volgens het herstelplan eind 2012 een dekkingsgraad van ca 100% te hebben.

Pensioenfonds Metaal en Techniek derde kwartaal 2012

  • Belegd vermogen gestegen van 43,6 miljard euro naar 45,4 miljard euro.
  • Totaal beleggingsrendement derde kwartaal 2012 is 3,2% (Totaal 2012: 9,7%).
  • Waardestijging alle vermogenscategorieën, met name aandelen en alternatieve beleggingen.
  • Dekkingsgraad 91,2% is op basis van herziene rekenrente.

Extra reservering van circa 1% nodig voor opnieuw gestegen levensverwachting.

Klik hier voor het hele bericht

Klik hier voor alle dekkingsgraden.