Gepubliceerd op 25 november 2014

Kort geding Bovag

Bovag heeft een kort geding tegen PMT aangespannen dat 24 november jl. in de Rechtbank Den Haag is gehouden. Reden van het kort geding is dat Bovag het niet eens is met de premieverdeling die in het sociaal akkoord is afgesproken. Via het kort geding wil Bovag afdwingen dat PMT voor hen een andere premieverdeling hanteert waarin de werkgevers minder hoeven bij te dragen. PMT is verbaasd dat Bovag hen heeft gedaagd.

PMT is volgens de Pensioenwet verplicht om de regeling uit te voeren die door de sociale partners is vastgesteld. Dit besluit, dat valt onder de verplichtstelling, geldt voor alle werkgevers die bij de bedrijfstak metaal en techniek horen. Ook Bovag valt onder deze verplichtstelling.

Tijdens de cao-onderhandelingen onderhandelen de verschillende aangesloten organisaties over punten als premiehoogte, premieverdeling en hoe de pensioenregeling eruit moet zien. Bovag heeft besloten geen onderdeel te willen zijn van de werkgeversdelegatie in dit overleg en benut daarmee niet de mogelijkheid om de discussie over inhoud van de pensioenregeling -en daarmee de premieverdeling- te beïnvloeden. Mocht Bovag al reden hebben om te procederen, dan zou dat tegen de vakbonden en de werkgeversorganisatie moeten zijn.

PMT ziet de uitspraak van dit kort geding met vertrouwen tegemoet maar betreurt de gang van zaken. “Ons streven is een pensioen te realiseren met oog voor de belangen van werkgevers en werknemers. Dat doen we in gezamenlijk overleg met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Deze kwestie in niet in het belang van de mensen die bij PMT hun pensioen opbouwen”, aldus Jan Berghuis, voorzitter PMT.