Gepubliceerd op 9 november 2016

Jetta Klijnsma krijgt boek solidariteit van Pensioenfondsen PME en PMT

Vandaag heeft de staatsecretaris van SZW, Jetta Klijnsma een boek over solidariteit  in ontvangst genomen. Zij nam dit boek in ontvangst van Jan Berghuis, voorzitter bestuur PMT en Wouter Vlasblom, bestuurder van PME.

Jan Berghuis: ”Met dit boek willen wij mensen die bij ons in de Metaal en Techniek werken in de schijnwerpers zetten. Wij willen ook laten zien dat solidariteit geen abstract begrip is, maar dat werknemers, werkgevers, gepensioneerden, jong en oud daar elke dag mee bezig zijn. En wij willen ook met dit boek laten zien dat de fondsen trots zijn om onderdeel te zijn van de gemeenschap die we de Metaal en Techniek en Metalektro noemen.

Daarnaast is 2017 een belangrijk jaar. Een nieuw kabinet moet keuzes maken over de toekomst van onze pensioenen. En dat in een tijd waarin pensioenen onder druk staan. De AOW leeftijd schuift op, we moeten langer doorwerken. Pensioenfondsen hebben last van de economische situatie en de extreem lage rente en het pensioenstelsel staat onder druk. Ook solidariteit staat onder druk. Wij maken ons daar zorgen over en vinden dat er bij politiek oog moet zijn voor de situatie van de mensen in de sector Metaal, Techniek en Metalektro. Ik pleit er dus voor om de noodzakelijke vernieuwing te organiseren op basis van een breed draagvlak met gebruik van alle beschikbare middelen. Schei uit met alles tot principe kwestie te verklaren (ik weet het dit woord populair is in verkiezingsprogramma's en verkiezingsspeeches) maar zoek naar maximaal draagvlak. Leer van vannacht, denk na over de effecten van beleidsveranderingen voor de mensen die wij in ons boek hebben geïnterviewd. PMT zal dat in ieder geval wel doen en zullen daar ook nadrukkelijk over blijven communiceren. In het boek geven mensen blijk dat zij willen meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van solidariteit die toekomstproof zijn”

Staatsecretaris Jetta Klijnsma complimenteerde de fondsen en hun uitvoerder met dit mooie boek en sloot de paneldiscussie over solidariteit af met een oproep aan de SER, om zo snel mogelijk te komen met uitgewerkte voorstellen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Wilt u een exemplaar van het boek Solidariteit ontvangen dan kunt u een email sturen naar info@bpmt.nl