Gepubliceerd op 24 januari 2017

Jaaropgave 2016 begin februari op de mat

In de jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u in 2016 ontving van PMT. Daarnaast ziet u hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) is ingehouden op uw pensioen. Deze gegevens heeft u nodig voor het aanvragen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag en voor het doen van uw belastingaangifte. Uw belastingaangifte kunt u vanaf 1 maart 2017 doen op www.belastingdienst.nl. Ontvangt u ouderdomspensioen? In Mijn PMT vindt u een digitale versie van uw jaaropgave.