Gepubliceerd op 29 oktober 2019

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: Samen uw werknemers helpen om langer gezond te werken

Werknemers moeten langer werken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd tot en met 2024 stijgt naar 67 jaar. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waardoor deze verder kan oplopen. Het is belangrijk dat uw werknemers, jong en oud, zich kunnen blijven ontwikkelen. Het pensioenakkoord gaat daarom ook over gezond langer doorwerken, of eerder stoppen als dat niet meer lukt. En als uw werknemers zich ontwikkelen, ontwikkelt uw bedrijf ook. Hierbij heeft u een partner, uw O&O-fonds (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds).

Interview met Sven Asijee over O&O-fondsen

Binnen de sector Metaal en Techniek bestaan verschillende O&O-fondsen. De fondsen hebben niet allemaal dezelfde aanpak, maar wel hetzelfde doel. We vragen aan Sven Asijee, directeur OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) wat de O&O-fondsen doen voor werkgevers en werknemers.

Wat doet een O&O-fonds?
Asijee: “Een O&O-fonds is een stichting die wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Eén van de doelen is het op peil houden van de vakkennis en vaardigheden van werknemers. We helpen werknemers om zich te ontwikkelen door bestaande opleidingen aan te bieden. Ook ondersteunen we opleiders om nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Verder bieden we werkgevers en werknemers subsidies voor het volgen van opleidingen, cursussen of trainingen.”

Hoe vult OTIB dit in?
“OTIB heeft drie programma’s.”, zegt Asijee. “Bij ‘instroom’ zoeken we actief naar nieuw talent. Meestal zijn dit scholieren of zij-instromers die in de Techniek willen werken. We zorgen voor een goede start voor deze nieuwe vakmensen. Bij ‘kennisontwikkeling’ volgen we de ontwikkelingen in de praktijk op de voet. We brengen nieuwe kennis en innovaties richting het onderwijs en naar (vak)docenten. Denk aan cyber security, van het gas af, infraroodpanelen voor verwarming en grijs water (geen drinkwater voor bepaalde voorzieningen). Bij het programma ‘talentontwikkeling’ zetten onze mensen zich in om werknemers langer inzetbaar te houden.”

Dat laatste programma gaat over een leven lang ontwikkelen. Waarom is dat belangrijk?
“We hebben te maken met een nieuwe manier van denken. Werkgevers zijn gewend om opleidingen aan te bieden waarmee de werknemer zich ontwikkelt binnen het eigen bedrijf. We horen vaak: ‘Waarom zou ik iemand een opleiding bieden en daarvoor betalen, als ik er niets aan heb, om hem vervolgens te zien vertrekken?’ Hier is ‘omdenken’ van groot belang”, aldus Asijee.

Omdenken?

Asijee: “Ja. Wat de vakmensen in de hele sector gemeen hebben, is hun talent voor techniek. En ze zoeken mooi, uitdagend en bevredigend werk. Dan hou je het ook langer vol. En daar gaat het om. Dat willen en moeten we stimuleren. Gaat er iemand weg, dan komt daar iemand voor terug. Dit kan een jongere zijn die net van school komt, maar ook een werknemer van een ander bedrijf, of uit een andere sector. Waar het om gaat is dat we mensen breed ontwikkelen en meenemen in vernieuwingen.”

Heeft u een voorbeeld?

“Een 40-jarige CV-installateur weet dat zijn werk een keer verdwijnt en wil een opleiding volgen in de richting van de warmte- en/of koudetechniek. Daar heeft de werkgever misschien niet direct iets aan, maar deze werknemer kijkt wel naar zijn toekomst. Daarom moeten we zo’n verzoek echt serieus nemen. Daar heeft iedereen in de metaal en techniek voordeel van, want goed ontwikkelde werknemers zorgen voor een goede ontwikkeling van bedrijven.”

En als die CV-installateur nou graag iets heel anders wil worden, bijvoorbeeld bakker?
“Gezond langer werken, betekent ook dat je je gevoel moet kunnen volgen.” Daar is Asijee van overtuigd. “Dus ook als iemand de sector uit wil, moeten we kijken naar mogelijkheden om dat te faciliteren. Zover zijn we als sector nog niet, maar de O&O- fondsen spreken hier onderling wel over. Andersom gebeurt het al wel: wij faciliteren mensen die vanuit een andere sector de techniek in willen.”

Hoe vragen werkgevers en werknemers een opleiding aan?

Asijee: “De werkgever neemt contact op met het O&O-fonds en bespreekt de opleidings- en ontwikkelbehoefte. Bij OTIB hebben we branchecoaches, loopbaanadviseurs en regiomanagers die hierbij helpen. Wil een werknemer een bepaalde opleiding volgen? Dan bespreekt hij dat eerst met zijn werkgever. Misschien blijkt dan dat die opleiding ook nuttig is voor andere werknemers. De werkgever schrijft zijn werknemer(s) in. Wij zijn een partner voor zowel werkgevers als werknemers in kennis en ontwikkeling.”

Wat is uw advies aan werkgevers?

Asijee: “Er gebeurt veel bij alle O&O fondsen. Graag adviseer ik werkgevers om op de website van hun O&O-fonds te kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Of contact met hen op te nemen om andere opleidingsbehoeften te bespreken. Een leven lang ontwikkelen levert van jong tot oud echt iedereen wat op!”