Gepubliceerd op 29 november 2017

Integron start tevredenheidsonderzoek onder deelnemers en gepensioneerden

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is continu bezig om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. U speelt hierbij een belangrijke rol. In opdracht van PMT start Integron op 27 november met een tevredenheidsonderzoek.  Voor dit onderzoek worden deelnemers, gepensioneerden,nabestaanden en ex-partners benaderd die de afgelopen twee maanden contact hebben gehad met PMT of hebben ingelogd op MijnPMT.

Wij zouden graag uw ervaringen en mening over PMT willen horen en stellen uw medewerking zeer op prijs. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de resultaten worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden zullen dus niet op naam bekend zijn bij PMT. Met uw antwoorden helpt u ons om de dienstverlening verder te verbeteren.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact met opnemen via support@integron.nl

Alvast bedankt voor uw deelname!