Gepubliceerd op 22 september 2017

In memoriam Albert Akkerman

IN MEMORIAM ALBERT AKKERMAN

Op 20 september 2017 is onze bestuurder Albert (A.J.) Akkerman op de leeftijd van 65 jaar overleden. Albert maakte sinds 1 januari 2014 deel uit van het bestuur van pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Hij was voorzitter van de commissie Communicatie en Dienstverlening (CCD) en bestuurslid van de commissie Beleggingen (CBL). In 2016 werd hij voorzitter van de CBL en was hij tevens bestuurslid van de commissie Financiën en Risicomanagement (CFR).

PMT verliest in Albert een kundig en gedreven bestuurder met liefde voor de pensioensector. Albert maakte deel uit van de werknemersgeleding (FNV) binnen het bestuur. Deze positie was Albert op het lijf geschreven. Wij hebben hem leren kennen als een sociaal bewogen persoonlijkheid die zijn kennis en kunde met zichtbaar plezier inzette voor het fonds. Hij had een open en ontvankelijke blik naar de wereld om zich heen. Hij richtte zich zowel op het (bestuurlijke) speelveld, als de politiek-maatschappelijke context waartegen het bestuurswerk zich afspeelde. Hierbij kon hij ook buiten bestaande kaders denken en vernieuwende oplossingen aandragen. Wij denken met grote waardering terug aan zijn constructieve bijdrage aan het bestuur van het fonds.

Gedurende zijn ziekteperiode heeft Albert zich tot het laatst voor het fonds ingezet. De openheid over zijn gezondheidssituatie en zijn betrokkenheid met het fonds die hij tot het laatst toe behield, heeft diepe indruk gemaakt op het bestuur en het bestuursbureau.

Het bestuur en bestuursbureau van PMT wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Albert.