Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Huidige pensioenregels leiden tot stagnatie herstel

De dekkingsgraad van PMT schommelt rond de 92%. Wel behaalde PMT in het derde kwartaal van 2016 een positief beleggingsrendement van 2,7%. Cumulatief heeft PMT tot en met het derde kwartaal een rendement van 13,5% gemaakt. Oorzaak van de lage dekkingsgraad is de verdere rentedaling, waardoor niet alleen de vastrentende beleggingen in de portefeuille in waarde stegen, maar ook de verplichtingen.“We behalen goede beleggingsrendementen, maar door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek, stijgt de dekkingsgraad niet voldoende”, zegt Jan Berghuis, voorzitter PMT, daarover. “De kans op korten is nog steeds fiftyfifty. In het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid is weer bevestigd dat het pensioenstelsel te gevoelig is voor ontwikkelingen op de financiële markten. De marktrente die fondsen moeten hanteren bij het vaststellen van de dekkingsgraad beweegt grilliger dan de reële economie.Volgens dat rapport dient de overheid terughoudender te zijn bij de automatische vertaling van marktsignalen in wet- en regelgeving.  Ik sluit me daarbij aan. Wij zijn, zo heb ik de indruk, het enige land in Europa met zulke strenge regels. Zo komen wij niet toe aan herstel. Nederland heeft de grootste spaarpot maar door de strenge regels kunnen we er niet mee uit de voeten en zijn onze pensioenen kwetsbaar. Landen die voor een iets minder strenge methodiek kiezen, en wel rekening houden met andere relevante factoren (zoals verwacht rendement) komen daardoor beter uit de verf.”

Download hier de PDF met het volledige persbericht