Gepubliceerd op 30 januari 2015

Hoog rendement tenietgedaan door rentedaling

PMT sluit 2014 positief af met een behaald rendement van 20,6%. Ondanks dit hoge rendement eindigt PMT 2014 met een dekkingsgraad van 103%. Door de extreem lage rente zijn de verplichtingen van het fonds gestegen tot 56,9 miljard euro. De verplichtingen zijn inmiddels zelfs verdubbeld ten opzichte van de verplichtingen in 2008. Oorzaak is de sterk gedaalde rente in de afgelopen jaren.

‘Het ECB-beleid is gericht op het stimuleren van economische groei door het in stand houden van de lage rente. Er wordt echter aan voorbijgegaan dat het beleid zeer nadelig uitpakt voor pensioenfondsen waardoor het vertrouwen van een grote groep consumenten, jong en oud, wordt geschaad. Door de lage rente groeit het vermogen van het fonds weliswaar, maar de verplichtingen groeien nog harder, waardoor de dekkingsgraad laag blijft en het gevoel van onzekerheid toeneemt. Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de waarde van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen. Het ECB-beleid maakt het urgenter de boekhoudvoorschriften voor pensioenfondsen te herzien”, aldus Benne van Popta, voorzitter van PMT.

Pensioenfonds Metaal en Techniek ultimo 2014 

  • Dekkingsgraad op basis van 3-maands rentemiddeling ultimo 2014: 103%.
  • Dekkingsgraad op basis van 12-maands dekkingsgraadmiddeling (beleidsdekkingsgraad) per 1 januari 2015: 104%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2014: 5,9%.
  • Beleggingsrendement ultimo 2014: 20,6%. 
  • Waardestijging vastrentende waarden door verdere rentedaling, positieve ontwikkeling aandelen.
  • Belegd vermogen met € 3,3 miljard euro gestegen tot € 58,5 miljard.
  • Pensioenverplichtingen namen door rentedaling met € 3,2 miljard toe tot € 56,9 miljard. Door het relatief jonge deelnemersbestand is PMT extra gevoelig voor daling van de rente op onder andere langjarig Nederlandse staatsobligaties.

Klik hier voor het persbericht PMT: Hoog rendement tenietgedaan door rentedaling