Gepubliceerd op 20 juli 2017

Herstel verloopt gestaag maar is nog niet voldoende

In het tweede kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk verder tot 100,7%. De rentestijging die in het tweede kwartaal plaatsvond en de lichte waardestijging van aandelen en onroerend goed waren de belangrijkste factoren voor het doorzettende herstel. De  vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden door de rentestijging in waarde. Toch is de rentestijging positief omdat de pensioenverplichtingen daardoor nog sterker in waarde daalden. PMT behaalde in 2017 tot en met het tweede kwartaal een totaal beleggingsrendement van 0,3%. 

De actuele dekkingsgraad ligt nu boven de 100%, maar de reserves van het fonds liggen nog altijd onder het minimaal vereiste niveau. “We zitten nu op een actuele dekkingsgraad van 100,7% en een beleidsdekkingsgraad van 96,6%. Dat is een mooie ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet”, zeggen Jan Berghuis en Benne van Popta, werknemers- en werkgeversvoorzitter van PMT. “We zijn nog ver verwijderd van de 104,3% die we aan het einde van 2019 nodig hebben om verlaging van pensioenen te voorkomen.”

Pensioenfonds Metaal en Techniek tweede kwartaal 2017

  •         Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 96,6%.
  •         Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2017 100,7%
  •         Beleggingsrendement tweede kwartaal 2017: -0,6%
  •         Beleggingsrendement 2017 tot en met tweede kwartaal: 0,3%
  •         Waardedaling matchingportefeuille door (per saldo) rentestijging
  •         Positieve resultaten op aandelen en onroerend goed
  •         Vermogen afgenomen met ca. € 0,3 miljard tot € 67,4 miljard.
  •         Pensioenverplichtingen met ca. € 0,9 miljard gedaald tot € 67,0 miljard.

 Klik hier voor het gehele bericht