Gepubliceerd op 21 juli 2016

Herstel uit zicht door lagere rente en Brexit; varianten Perspectiefnota leveren geen betere pensioenresultaten op ? wel meer transparantie en draagvlak

PMT behaalde in het tweede kwartaal van 2016 een positief beleggingsrendement van 4,7%. Desondanks liep de achterstand op het lange termijn herstelplan verder op. “We behalen goede beleggingsrendementen, maar door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek zakt de beleidsdekkingsgraad toch verder weg”, aldus Guus Wouters, directeur PMT. “Daarnaast ondervonden we ook negatieve gevolgen van het Brexit referendum, al lijkt het negatieve effect op dit moment mee te vallen. We lopen verdere achterstand op ten opzichte van het lange termijn herstelpad. Kortingsmaatregelen in 2017 lijken steeds dichterbij te komen, zelfs als we de opgebouwde premiereserve inzetten.” 

Guus Wouters: “De door het Kabinet gepresenteerde Perspectiefnota biedt interessante aanknopingspunten. Zo blijven belangrijke zaken als risicodeling, solidariteit en verplichtstelling overeind. De pensioenresultaten bij de verschillende toekomstvarianten die worden genoemd, lopen niet veel uiteen. Dat is niet vreemd; de uitkomst is tenslotte de resultante van betaalde premies en behaalde rendementen. De nieuwe contracten gaan vooral in op verdelingsproblemen tussen de generaties, maar ook deze nieuwe contracten zullen tegenvallende pensioenresultaten opleveren bij de huidige financiële omstandigheden. Het baart PMT zorgen dat de beeldvorming bestaat dat nieuwe contracten betere pensioenresultaten opleveren.”

Pensioenfonds Metaal en Techniek tweede kwartaal 2016 

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2016 94,5%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2016 92,0%
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2016: 4,7%
  • Beleggingsrendement 2016 tot en met tweede kwartaal: 10,5%
  • Financiële markten negatief beïnvloed door gevolgen Brexit
  • Waardestijging matchingportefeuille door verdere rentedaling
  • Positief resultaat op onroerend goed, hoogrentende waarden en aandelen
  • Vermogen gestegen met € 3,1 miljard tot € 66,5 miljard.

Pensioenverplichtingen door rentedaling gestegen met 3,1 miljard tot € 72,0 miljard.

Download 2016 kwartaalbericht tweede kwartaal