Gepubliceerd op 28 januari 2016

Herstel PMT vertraagd

De actuele dekkingsgraad van PMT is in het laatste kwartaal van 2015 licht gestegen tot 97,4%. Toch is het herstel van het fonds eind 2015 verder achterop geraakt ten opzichte van het herstelplan. De beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden, is eind 2015 namelijk gedaald tot 98,5%.
“Eerder dit jaar vreesden we voor de effecten van de nieuwe ufr als de rente laag zou blijven en economische groei gematigd zou zijn. Onze vrees blijkt terecht, het herstel loopt achter ten opzichte van het herstelplan. Indexatie komt daardoor verder in de toekomst te liggen en eventuele kortingsmaatregelen komen dichterbij”, aldus Jan Berghuis, voorzitter PMT. “Aan onze deelnemers, mensen met een relatief laag inkomen en pensioen en vaak kostwinner is dat nog maar moeilijk uit te leggen met een vermogen van rond de 60 miljard euro. Terugblikkend op het jaar kunnen we wel constateren dat onze beleggingen in Nederland goed uitpakken. PMT heeft inmiddels meer dan 1 miljard euro belegd in Nederlandse hypotheken. De komende jaren zullen we de beleggingen in Nederland verder uitbreiden door extra te investeren in woningen”.


Kerncijfers Pensioenfonds Metaal en Techniek vierde kwartaal 2015

• Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2015 98,5%
• Actuele dekkingsgraad per 31 december 2015 97,4%
• Beleggingsrendement cumulatief over 2015: 2,3%
• Waardedaling matchingportefeuille door lichte rentestijging
• Bovengemiddelde resultaten aandelen en onroerend goed
• Vermogen is in het laatste kwartaal met € 1,1 miljard gestegen tot € 60,1 miljard.
• Pensioenverplichtingen namen in het laatste kwartaal door rentestijging licht af tot € 61,6 miljard.

Klikt 2015 kwartaalbericht Q4 PMT voor het volledige bericht