Gepubliceerd op 19 december 2016

Gepensioneerdenbijeenkomst Tilburg

10 gepensioneerdenbijeenkomsten in 2016, deze week in Tilburg de laatste van 2016 gehouden.

 

PMT organiseert voor gepensioneerden speciale bijeenkomsten, waarbij eventuele partners ook van harte welkom zijn. De bijeenkomsten vinden door het hele land plaats en worden druk bezocht. Tijdens de bijeenkomst vertelt PMT hoe de zaken ervoor staan en horen we hoe aanwezigen denken over het pensioen. Daarnaast is er tijd voor luchtiger zaken. Er is een bekende zangeres en na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

 

Ook in Tilburg was de opkomst goed. De zaal was tot de nok toe gevuld met ruim 550 gepensioneerden. Op alle bijeenkomsten worden uiteraard ook kritische vragen aan PMT gesteld. Hieronder leest u de vragen die bij vrijwel elke bijeenkomst aan bod komen.

 

  •         Ik heb ruim 40 jaar pensioen opgebouwd en nu is mijn pensioen onzeker, dat is toch niet eerlijk

Toen u werkte was de levensverwachting een stuk lager dan het nu is en waarvoor u en uw werkgever premie hebben betaald. De levensverwachting is de afgelopen 10 jaar behoorlijk gestegen. Daarnaast is de rekenmethode om pensioenen te berekenen veranderd. We moeten nu uitgaan van de levensverwachting. In de praktijk betekent het dat we het pensioen per persoon gemiddeld twee jaar langer moeten betalen. Daarbij hebben we nu te maken met een heel lage rente waartegen we de pensioenen moeten waarderen. Door die lage rente moeten we hoge reserves in kas houden. Pensioenen zijn daardoor veel duurder geworden en dat maakt pensioen onzeker.

 

  •         Onze pensioenen zijn verlaagd, kunnen de kosten van PMT omlaag?

PMT laat jaarlijks een extern, gespecialiseerd bureau (CEM) zijn kostenniveau onderzoeken via benchmarkanalyses. De focus ligt daarbij op een vergelijking van de reguliere pensioenuitvoeringskosten van PMT met vergelijkbare grote pensioenfondsen in Nederland. De afgelopen jaren lag het kostenniveau van PMT steeds onder of op het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. 

 

PMT vindt het belangrijk om ook op de lange termijn een lager kostenniveau te houden dan de benchmark. We blijven dus zoeken naar manieren hoe we de kosten structureel kunnen verlagen. Daarvoor hebben we in 2015 samen een plan gemaakt. Dat betekent dat we nu moeten investeren, bijvoorbeeld in IT. Wij verwachten dat de kosten daardoor vanaf 2018 structureel omlaag kunnen.

 

  •         De dekkingsgraad van PMT is nu te laag, wat gebeurt er als de rente stijgt?

Als de rente nu 1% stijgt, zorgt dat voor een stijging van de dekkingsgraad van tot 9% tot 10%. Eind 2016 kijkt PMT naar de beleidsdekkingsgraad. Aan de hand van die cijfers bepaalt PMT of de pensioen verlaagd moeten worden.

 

  •         Jullie beleggen ons pensioengeld. Beleggen jullie ook in Nederland?

PMT draagt beleggen in Nederland een warm hart toe. Ongeveer 15% van het totale belegde vermogen is in Nederland belegd. Staatsobligaties en vastgoed maken van dit vermogen het grootste deel uit. We beleggen daarnaast bijvoorbeeld in hypotheken. Lees hier meer.Werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek hebben baat bij een gezonde Nederlandse economie. Een economie die gezond is, is gunstig voor het bedrijfsleven en daardoor kan de werkgelegenheid groeien. En een beter draaiende economie is goed voor het rendement van de pensioenfondsen.

 

 

Meer informatie over waarin PMT belegt vindt u hier.