Gepubliceerd op 27 januari 2017

Geen verlaging van pensioenen in 2017, wel oproep tot realistische rekenrente

Zoals in december 2016 al aangekondigd hoeft PMT in 2017 de pensioenen niet te verlagen. De achterstand op het herstelplan werd in het vierde kwartaal van 2016 grotendeels ingelopen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de substantiële rentestijging die in het laatste kwartaal plaats vond. Daardoor daalden weliswaar de vastrentende beleggingen in de portefeuille in waarde, maar de verplichtingen daalden nog sterker in waarde. Door de waardedaling van de vastrentende beleggingen behaalde PMT in het laatste kwartaal van 2016 een negatief totaal beleggingsrendement van 2,2%.

 “Het zag er gedurende 2016 lang naar uit dat we in 2017 de pensioenen zouden moeten verlagen omdat het herstel lange tijd ver achterbleef bij het benodigde herstelpad door de extreem lage rente. We zien de rente nu eindelijk stijgen, waardoor het fonds een mooi herstel laat zien. We hoeven daarom de pensioenen gelukkig in 2017 niet te verlagen”, aldus Jan Berghuis en Benne van Popta, werknemers- en werkgeversvoorzitters van PMT. “Toch zijn we er nog niet. Onze deelnemers zijn gebaat bij een meer realistische rekenrente. Wij vragen nog steeds aandacht voor het gevaar van de huidige rekenmethodiek van deze rekenrente. Het kabinet kan hiervoor niet de ogen sluiten. Er zijn partijen die over de rekenrente praten, maar wij zien nog geen concrete voorstellen. Ook een verlenging van de hersteltermijn is een tijdelijk lapmiddel en lost dus structureel niets op”.

 
Pensioenfonds Metaal en Techniek vierde kwartaal 2016

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 92,8%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 97,2%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2016: -2,2%
  • Beleggingsrendement 2016 tot en met vierde kwartaal: 11,0%
  • Waardedaling matchingportefeuille door rentestijging
  • Positieve resultaten hoogrentende waarden en onroerend goed en met name aandelen
  • Vermogen gedaald met € 1,4 miljard tot € 67,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen gedaald met € 5,4 miljard tot € 68,9 miljard

 
Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2016

Het vierde kwartaal stond in het teken van rentestijging, die na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten versterkt doorzette. Na een kortstondige negatieve reactie van wereldwijde aandelenmarkten op de onverwachte uitslag van de verkiezingen, stegen aandelenkoersen in de periode daarna snel in de verwachting dat de plannen van de nieuwe president op korte termijn een economische impuls in de Verenigde Staten teweeg zou brengen. Door de rentestijging daalde de vastrentende matchingportefeuille (fors) in waarde. Hoogrentende waarden en onroerend goed behaalden een licht positief resultaat. Aandelen behaalden bovengemiddelde kwartaalresultaten. Het totaal rendement was toch negatief door de waardedaling van de relatief grote matchingportefeuille. Door de gestegen rente in combinatie met de waardestijging van de returnportefeuille steeg de actuele dekkingsgraad in het kwartaal sterk van 92,1% tot 97,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen nog iets verder van 93,3% tot 92,8%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de stijging van de actuele dekkingsgraad nog niet (volledig) door in de beleidsdekkingsgraad. Het fonds behaalde in het vierde kwartaal een totaal rendement van -2,2%. Op de matchingportefeuille werd een fors negatief rendement behaald van 8,9%. Het totaal rendement op de returnportefeuille kwam uit op 4,4%. Over geheel 2016 bedraagt het totaal rendement 11,0%.

 Het totaal vermogen van het fonds daalde in het laatste kwartaal van 2016 door het negatieve totaal rendement van € 68,4 miljard tot € 67,0 miljard. De daling van het vermogen werd uitsluitend veroorzaakt door de rentestijging en de daarmee verband houdende waardedaling van de matchingportefeuille. De verplichtingen namen, eveneens door de rentestijging, in waarde af van € 74,3 miljard tot € 68,9 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

Op grond van de mogelijke verdere ontwikkelingen en mogelijke reacties op de financiële markten rond de Brexit en het nu feitelijke presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten, concentreert PMT zich op het monitoren van de huidige beleggingen en stuurt bij waar nodig. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking (Britse pond, Amerikaanse dollar en Japanse yen).

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Aan het eind van 2016 is ruim € 2 miljard in hypotheken belegd. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. Inmiddels heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In 2013 besloot PMT om een groot aantal woningen in de portefeuille geleidelijk te verduurzamen. Er zijn inmiddels meer dan 1000 woningen succesvol verduurzaamd.


Kerncijfers vierde kwartaal 2016

 

2016

Cumulatief

 2016

4e kwartaal

 2016

3e kwartaal

 2015

Beleidsdekkingsgraad

92,8

92,8

93,3

98,5

Actuele dekkingsgraad

97,2

97,2

92,1

97,4

Vermogen (in mrd. euro)

67,0

67,0

68,4

60,1

Pensioenverplichtingen (in mrd. euro)

68,9

68,9

74,3

61,6

Rente afdekking marktwaarde (in %)

41

41

39

38

Rente afdekking UFR (in %)

53

53

52

49

 

 

 

 

 

Rendement (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

11,5

-8,9

1,7

-2,6

Returnportefeuille

10,8

4,4

3,8

5,9

-       Onroerend Goed

6,0

0,6

1,0

13,2

-       Hoogrentende waarden

12,0

1,3

3,3

2,6

-       Aandelen (inclusief Private Equity)

11,7

6,5

4,7

5,3

Totaal

11,0

-2,2

2,7

2,3

 

 

 

 

 

Samenstelling vermogen (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

46

46

50

46

Returnportefeuille

54

54

50

54

-          Onroerend Goed

9

9

9

9

-          Hoogrentende waarden

10

10

10

10

-          Aandelen (inclusief Private Equity)

34

34

31

35

 De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet optelbaar.