Gepubliceerd op 19 november 2019

Geen verlaging van de pensioenen verwacht in 2020

Vandaag kondigde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees een versoepeling van de regels aan voor pensioenfondsen. De versoepeling geldt één jaar. Dat betekent dat de kans een stuk kleiner is geworden dat PMT in 2020 de pensioenen moet verlagen. Als de dekkingsgraad van PMT op 31 december 2019 ten minste 90% is, gaan de pensioenen volgend jaar niet omlaag. Eind oktober bedroeg de dekkingsgraad PMT 95,8%.

Op de korte termijn is deze maatregel van de minister goed nieuws voor alle deelnemers en gepensioneerden van PMT. Op de lange termijn zijn de problemen echter nog niet opgelost. Er is niet opeens extra geld beschikbaar, en ook het probleem van de lage rente bestaat nog steeds. Voor een goed en toekomstbestendig pensioen is daarom een hervorming van ons pensioenstelsel nodig. Nu de kans op een pensioenverlaging in 2020 een stuk kleiner is geworden, is er rust om verder hard te werken aan die hervorming.

Kijk hier hoe PMT ervoor staat.