Gepubliceerd op 9 november 2016

Geboren na 30 september 1955? Uw AOW-leeftijd verschuift!

Een AOW-uitkering krijgt u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. De regering stelt ieder jaar vast wat de AOW-leeftijd over vijf jaar is. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden voor mensen geboren na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955. Dat betekent dat als u op of na 1 oktober 1955 geboren bent, u in 2023 AOW krijgt. De exacte AOW-datum is nog niet bekend, aangezien de AOW-leeftijd voor 2023 nog niet is vastgesteld. Dat gebeurt pas eind 2017. Actuele informatie over de AOW-leeftijd vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Geboren op

67 jaar op

AOW vanaf

1 januari 1955

1 januari 2022

67+3 (dus: 1 april 2022)

1 juli 1955

1 juli 2022

67+3  (dus: 1 oktober 2022)

1 oktober 1955

1 oktober 2022

Pas eind 2017 bekend