Gepubliceerd op 23 september 2015

Factuurfraude PMT

Onlangs  is een aantal keer factuurfraude gepleegd op basis van de zogenaamde ‘combinota’ die werkgevers ontvangen. In de fraudanota’s werd een gewijzigd bankrekeningnummer genoemd vergezeld van de tekst: ’Het bedrag moet worden overgemaakt t.n.v. Mn Services N.V. op ons gewijzigde bankrekeningnummer……’. Het bankrekeningnummer op deze nota was niet van MN of van PMT.

In alle gevallen is aangifte gedaan van de fraude en is tevens beslag gelegd op het rekeningnummer waartoe het geld was overgemaakt. PMT benadrukt dat als het rekeningnummer op de nota wijzigt, werkgevers daar vooraf over worden geïnformeerd via de website en via bpmtonline.nl. Dus nooit alleen op de combinota zelf.

Om te voorkomen dat werkgevers slachtoffer worden van deze fraude legt PMT in bijgaande flyer uit waar een werkgever op moet letten en wat hij kan doen als hij fraude vermoedt.