Gepubliceerd op 1 februari 2013

Factor A op UPO

Heeft u de factor A nodig voor de belastingaangifte? Dat kunt u vinden op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) over 2012 dat u vorig jaar van PMT heeft ontvangen. U kunt uw UPO 2012 ook downloaden via onze pensioenplanner. Het UPO voor 2013 wordt dit jaar in de loop van de maand juni aan u verzonden.

Factor A staat voor aangroei van uw pensioen in een kalenderjaar. Deze toename (aangroei) is het verschil tussen uw opgebouwd pensioen op het voorlaatste overzicht en uw opgebouwd pensioen op het laatste overzicht (met uitzondering van beschikbare premieregelingen). Het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei hebt u nodig om uw fiscale ruimte voor aanvullingen op uw pensioen te bepalen. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen.  Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.