Gepubliceerd op 20 maart 2012

Effectiviteit renteafdekking

In het FD van dinsdag 20 maart jl. staat een artikel waarin wordt gesteld dat de effectiviteit van de renteafdekking door pensioenfondsen minder gunstig is uitgevallen dan werd beoogd, wat weer een negatief effect heeft gehad op hun dekkingsgraad. Dit zou het gevolg zijn van het gebruiken van derivaten, in dit geval swaptions, waarvan besturen onvoldoende kennis zouden hebben.

PMT heeft, zoals vele pensioenfondsen,  een deel van het renterisico afgedekt. PMT doet dat met een combinatie van obligaties en swaps. PMT heeft dus geen swaptions.

Hoe en in welke mate het renterisico moet worden afgedekt vormt voor pensioenfondsen in toenemende mate een dilemma onder meer doordat de rente heel laag is en sterk schommelt in een korte periode. Wat de toekomst betreft lijkt er daarom maar één oplossing te zijn, namelijk dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen minder afhankelijk wordt van de volatiliteit van de rente.