Gepubliceerd op 19 februari 2016

ECB-beleid funest voor pensioenen

In 1Vandaag is vanavond gesuggereerd dat onder andere bij PMT een korting van de pensioenen in 2017 op handen is. Als dat het geval zou zijn, dan zouden wij werknemers, werkgevers en gepensioneerden daarover als eersten hebben geïnformeerd.

Feit is dat door het ECB-beleid de rente extreem laag is geworden, de markten extreme uitslagen laten zien en extreme marktwaarderingen geen uitzondering zijn. En dat daardoor de dekkingsgraad van PMT extreme veranderingen laat zien.
Dit ECB-beleid is funest voor onze pensioenen. En zeker voor onze gepensioneerden en mensen die dicht tegen hun pensioen aanzitten. Zij moeten over het algemeen met relatief kleine pensioenen van € 550 per maand rondkomen. Zij lopen door het ECB-beleid opnieuw het risico dat hun pensioenen fors moeten worden gekort. De wet draagt aan pensioenfondsen op te komen tot evenwichtige afweging van belangen. Wij vragen ons af waarom gepensioneerden bij uitstek het gelag moeten betalen van dit onverantwoordelijke en ineffectieve monetaire beleid van de ECB.

De dekkingsgraad van PMT is op dit moment zeer laag. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar als de situatie blijft als vandaag, valt aan een korting niet te ontkomen. Het pensioenfonds heeft weinig mogelijkheden om daarin zelf verandering aan te brengen. Daarvoor zijn de effecten van het ECB-beleid te dominant.
Op dit moment is het echter niet zo dat een korting concreet aan de orde is bij PMT.