Gepubliceerd op 14 juli 2015

DNB verlaagt rekenrente

Vandaag heeft DNB bekend gemaakt dat met ingang van morgen, 15 juli 2015, de Ultimate Forward Rente (UFR) op een andere manier zal worden bepaald. Door dit besluit gaat de rekenrente omlaag. Een lagere rekenrente zorgt ervoor dat pensioenfondsen meer geld moeten reserveren voor de pensioenverplichtingen. Daardoor daalt de dekkingsgraad. Het herstel van het fonds vertraagt met een jaar door dit besluit.

Dekkingsgraad daalt
De verwachting is dat de dekkingsgraad van PMT van eind juni zal dalen van 103,5% naar 100,2%. Een zeer forse daling. Met als direct gevolg dat indexatie van de pensioenen nog verder naar de toekomst wordt verschoven. Ook de pensioenen die nu opgebouwd worden, worden duurder. Deelnemers zouden daar in de toekomst last van kunnen krijgen. Voor dezelfde euro pensioenpremie kan dan minder pensioen worden opgebouwd.

Besluit komt hard aan
Guus Wouters, directeur PMT “dit besluit komt hard aan bij onze deelnemers en gepensioneerden. Zij zijn al geconfronteerd met kortingen op hun pensioen en hun pensioenen zijn sinds 2009 niet meer geïndexeerd. Dat indexatie met dit besluit nu nog verder in de toekomst komt te liggen is een boodschap die erg pijnlijk is. Daarnaast hebben sociale partners in de Metaal en Techniek vorig jaar een vijf-jaars pensioencontract gesloten om tot stabiliteit te komen ten aanzien van de pensioenen in de sector. Voortdurende beleidswijzigingen (nieuw Ftk, quantitative easing en nu UFR) doorkruisen dat streven”.

ECB-beleid raakt fondsen
De aanpassing van de UFR volgt op het advies van de Commissie UFR die in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek deed. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. DNB stelt dat bij deze aanpassing het belang van de pensioendeelnemers centraal staat. “Voor deelnemers is belangrijk dat sprake is van een realistische beprijzing van pensioenverplichtingen en premies”, aldus DNB. De nieuwe berekening van de UFR houdt meer rekening met de daadwerkelijke ontwikkelingen in marktrentes die op dit moment door de Eurocrisis en het ECB beleid historisch laag zijn.