Gepubliceerd op 20 maart 2019

Deelnemers over beleggingen PMT: “Ga voor een goed rendement”

PMT peilt regelmatig hoe de deelnemers denken over het beleggingsbeleid van het fonds. Begin maart 2019 organiseerden we gesprekken met mensen die pensioen opbouwen bij PMT en mensen die al een pensioenuitkering ontvangen. De nadruk in de gesprekken lag op verantwoord beleggen. Er werd flink gediscussieerd, maar over één ding waren alle deelnemers het direct eens: PMT moet zich allereerst blijven richten op het behalen van een goed rendement. Want dat is tenslotte nodig om de pensioenen uit te kunnen keren en hopelijk een pensioenverlaging te voorkomen. In april 2019 vindt er eenzelfde gesprek plaats met werkgevers.

Beleggen klinkt voor veel mensen ingewikkeld, en zeker als het gaat om verantwoord beleggen. Want wat is nu precies ‘verantwoord beleggen’? Enerzijds gaat het om beleggen in bedrijven of landen die goed omgaan met het milieu en met mensen. Maar het gaat volgens de deelnemers aan de gesprekken óók over niet te veel risico nemen, op een verantwoorde manier omgaan met de pensioenpremies die werkgevers en werknemers samen hebben ingelegd. En tegelijkertijd moeten de beleggingen ook een goed rendement opleveren. Want, zo waren de deelnemers het met elkaar eens, “sparen levert te weinig op.”

Met de deelnemers spraken we ook over de sectoren waarin PMT wel of niet mag beleggen. Sinds december 2018 belegt PMT bijvoorbeeld niet meer in tabak, wapens, bont en porno. De meningen verschilden onderling, maar uiteindelijk kon iedereen zich erin vinden. Over fossiele brandstoffen werd ook langer doorgepraat: veel bedrijven in de metaal en techniek maken daar nog gebruik van. Bovendien zijn er volgens de deelnemers nog onvoldoende goede initiatieven. PMT mag daarom nog wel beleggen in fossiele brandstoffen, maar deelnemers vinden het positief dat PMT wel het gesprek aangaat met de bedrijven die veel CO2 uitstoten. Het is volgens deelnemers weliswaar geen taak van een pensioenfonds, maar het is wel goed dat PMT het doet. Als tip voor nieuwe beleggingen dachten veel deelnemers aan medicijnen en aan investeren in woningen, maar ook innovatieve en hightechbedrijven werden genoemd.

Het beleggingsbeleid van PMT is openbaar en staat op de website. Er wordt op een toegankelijke manier uitgelegd waarom PMT belegt, hoe we dat doen en welke resultaten we ermee behalen. Tijdens de gesprekken bleek dat mensen weliswaar niet zo vaak kijken naar de beleggingen op de website, maar dat ze het waarderen dat PMT er zo open over is.  Als ze er meer over willen weten, is de informatie met een muisklik voorhanden en dat is een prettig idee.

Samenvattend bleek uit de gesprekken dat het beleggingsbeleid van PMT goed aansluit bij de wensen van deelnemers: een goed rendement, zoveel mogelijk verantwoord beleggen mits dat niet ten koste gaat van het rendement en niet meer risico nemen dan nodig is.