Gepubliceerd op 20 maart 2012

Deel start-en eindbrieven niet verzonden

PMT heeft een onderzoek laten uitvoeren in de pensioenadministratie. Hieruit is gebleken dat niet al onze deelnemers een start- en eindbrief hebben ontvangen. De startbrief is de brief die u krijgt wanneer u voor het eerst deelneemt aan onze pensioenregeling. In deze brief wordt onder andere de pensioenregeling uitgelegd. De eindbrief is de brief die u krijgt wanneer u de bedrijfstak verlaat. In deze eindbrief staat onder andere hoeveel pensioenaanspraken u tijdens uw deelname aan de regeling heeft opgebouwd. PMT heeft hiervan melding gemaakt bij de toezichthouder.
 
Wat betekent dit voor u?
Wij sturen de deelnemers die geen start- of eindbrief hebben ontvangen deze alsnog zo snel mogelijk toe. Mogelijk heeft u ook geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons ontvangen. Het niet ontvangen van de brieven en eventueel het UPO heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Gedurende de periode dat u werkzaam bent in de bedrijfstak heeft u gewoon pensioen opgebouwd.  Dit kunt u zien via de pensioenplanner van PMT op deze site of op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Wij bieden onze deelnemers onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak.