Gepubliceerd op 15 mei 2018

De AVG: wat betekent dit voor u als werkgever?

Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor privacywetgeving. Dan treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. U hoeft geen overeenkomst aan te gaan met PMT. Wel moet u uw medewerkers informeren over de persoonsgegevens die u met PMT uitwisselt.

Voor de AVG hoeft u geen overeenkomst met PMT aan te gaan
Als werkgever hoeft u geen verwerkers- of verantwoordelijkheidsovereenkomst aan te gaan met PMT. U levert de persoonsgegevens van uw werknemers bij PMT aan op basis van het uitvoeringsreglement en/of de uitvoeringsovereenkomst. Er is dus een wettelijke basis voor de uitwisseling.

Wel moet u uw medewerkers informeren over de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft
Op grond van de AVG bent u verplicht om uw medewerkers te informeren over de persoonsgegevens die u met PMT uitwisselt.

Wat is de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

PMT vindt het heel belangrijk dat er op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier met de persoonsgegevens van uw werknemer wordt omgegaan. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.