Gepubliceerd op 22 december 2017

CO2 voetafdruk aandelenportefeuille PMT verder gedaald

De CO2 voetafdruk van de bedrijven waarin PMT belegt, is verder gedaald. Er is een 3% lagere CO2 uitstoot intensiteit (de CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro) dan in 2015. Elke honderd euro die PMT investeert in de aandelenportefeuille ging in 2016 gepaard met een uitstoot van 19,7 kilo CO2. In 2015 en 2014 was dat nog 20,3 kilo CO2 respectievelijk 23,2 kilo CO2. PMT realiseert daarmee opnieuw een daling in de CO2 uitstoot van de aandelenportefeuille. De totale CO2 uitstoot van de aandelenportefeuille bedraagt 3.967.801 ton CO2 in 2016 bij een belegd vermogen van € 20,2 miljard. In 2015 was dat 3.636.513 ton CO2 bij een vermogen van € 18 miljard. De jaarlijkse meting wordt gedaan aan de hand van de gegevens over het voorafgaande kalenderjaar: in 2017 is de uitstoot berekend over 2016. 

Het jaarlijks meten en publiceren van de CO2 voetafdruk – de zogenaamde carbon footprint – van de aandelenportefeuille is onderdeel van het klimaatbeleid van PMT. Het maakt tevens deel uit van de afspraken in de Montréal Pledge die PMT tijdens de klimaattop in 2015 ondertekende.

PMT vindt het belangrijk om zijn invloed als belegger te gebruiken om eraan bij te dragen dat de temperatuurstijging binnen veilige marges blijft.  PMT is dan ook een van de twaalf Nederlandse financiële instellingen die  hebben gewerkt aan een methodiek om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten.