Gepubliceerd op 23 juni 2011

Bestuur PMT kent overgangsregeling voor 2012 toe

Het bestuur van PMT heeft besloten de overgangsregelingen ook voor 2012 toe te kennen. Dat betekent dat werknemers in de Metaal en Techniek op de leeftijd van 61 jaar en 4 maanden kunnen stoppen met werken met gebruik van de overgangsregelingen.                                                                                           
Voldoet een werknemer aan de voorwaarden van de overgangsregelingen, dan ontvangt de werknemer een aanvulling op het pensioen. Volgens de regeling van PMT is het voor iedere deelnemer mogelijk om vanaf de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan.                                                                                               
Op het pensioenoverzicht dat werknemers jaarlijks ontvangen, staat onder de rubriek ‘Voorwaardelijk Pensioen’ vermeld of de deelnemer recht heeft op de overgangsregelingen.                                                                                          
Voor meer informatie over de overgangsregelingen kan de deelnemer ook terecht op www.bpmt.nl en op de Pensioenplanner op deze website. U kunt ook contact opnemen met Klanteninformatie, tel. (070) 3 160 860 of met de pensioenconsulent in uw regio