Gepubliceerd op 22 juni 2015

Beleggingen123

PMT heeft de weergave van de informatie over zijn beleggingen op de website stevig aangepakt. We vinden het belangrijk dat iedere deelnemer kan weten waarin PMT belegt en wat dat kost en wat het oplevert en welke risico’s het fonds neemt en wat daar tegenover staat.
Deze informatie stond altijd al wel op de website maar was soms moeilijk te vinden of was ingewikkeld opgeschreven.
Via bpmt.nl/beleggen kunt u precies lezen waarom PMT belegt, op welke wijze PMT dat doet, hoeveel beleggen kost en wat beleggen oplevert. Ook kunt u terugvinden waarin PMT precies belegt en welke beleggingen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat ze strijdig zijn met internationale verdragen. De hoofdlijnen vindt u in de eerste informatielaag en al doorklikkend wordt de informatie steeds uitgebreider.