Gepubliceerd op 18 juli 2012

Belegging in Finmeccanica

In media wordt gesproken over belegging door PMT in het Italiaanse organisatie Finmeccanica. De recente informatie over leveranties van radiomateriaal aan de Syrische regering, voor het starten van de opstand, is voor PMT aanleiding geweest om de dialoog met Finmeccanica aan te gaan. PMT wil dat Finmeccanica zich houdt aan de zogenaamde ‘Ruggie Principles’ waarin mensenrechten worden beschermd. PMT verwacht dat Finmeccanica naar deze Principles zal handelen. Als dialoog geen verbetering oplevert, zal PMT haar belegging in de organisatie beëindigen. Daarbij is PMT een van de slechts 39 investeerders wereldwijd die de ATT (Arm Trade Treaty) heeft ondertekend. Dat is een wapenshandelsverdrag dat handel in controversiële wapens uitsluit.

PMT is zich bewust van de invloed van haar beleggingsbeleid op de maatschappij. PMT heeft hier deels inhoud aan gegeven door het tekenen van de ‘UN Principles for Responsible Investment’. Dit houdt in dat PMT de zes principes voor verantwoord beleggen zoals opgesteld door de VN naleeft. Eén van de principes is dat PMT milieu, sociale en governance aspecten (ESG) betrekt in haar beleggingsbeleid en uiteindelijke investeringsbeslissingen. Als gevolg hiervan bevat het ESG beleid een uitsluitingbeleid.

Het uitsluitingbeleid van PMT richt zich op ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie, distributie en het onderhoud van producten of diensten die in strijd zijn met door Nederland ondertekende internationale verdragen. Ook worden bepaalde landen uitgesloten door PMT.  Met dit beleid trekt PMT al een scherpe grens, ook volgens de internationale verdragen en richtlijnen. PMT is volledig transparant over haar uitsluitingbeleid. Op de website van PMT staat het beleid sinds 2008/2009 verwoord. Tevens publiceert PMT sinds 2009 welke organisaties en landen worden uitgesloten en in welke organisaties zij wel belegt. Daarnaast geeft PMT, per organisatie, inzicht in haar stembeleid. Per kwartaal wordt deze informatie van een update voorzien. Zie hiervoor www.bpmt.nl/over-pmt

Finmeccanica valt op dit moment niet onder het uitsluitingslijst van PMT. Er worden door deze organisatie geen controversiële wapens geproduceerd. Om te controleren of organisaties waarin PMT belegt, voldoen aan de eisen die wij eraan stellen (en die in internationale conventies en verdragen worden gesteld), laat PMT de organisaties door externe partijen controleren. Wanneer we zaken ontdekken die vragen oproepen, gaan die organisaties namens PMT, of PMT zelf, de dialoog aan. Om die reden neemt PMT signalen altijd serieus. Als dialoog geen verbetering oplevert, zal PMT haar belegging in de organisatie beëindigen.