Gepubliceerd op 27 april 2012

Begrotingsakkoord 2013 over AOW

Op 26 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het begrotingsakkoord 2013. Daarin is onder meer afgesproken dat de verhoging van de AOW-leeftijd versneld wordt doorgevoerd. Daarnaast wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met deze voorstellen.

Verhogen AOW-leeftijd
Het voorstel is om de AOW-leeftijd volgend jaar met één maand omhoog te laten gaan. Daarna stijgt hij in stappen, tot 67 jaar in 2024. De stappen zien er als volgt uit:

  • In 2013 wordt een eerste stap gezet door de AOW-leeftijd met één maand te verhogen naar 65 jaar en een maand

  • In de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd in stappen van 2 of 3 maanden

  • In 2019 moet de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2024 moet dit 67 jaar zijn

  • Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

Het valt nog niet te zeggen wat dit voorstel betekent voor uw pensioen bij PMT. Het bestuur van PMT kan daar nog geen besluit over nemen. Het begrotingsakkoord 2013 is nog een voornemen en de wetsvoorstellen moeten nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.