Gepubliceerd op 2 maart 2012

AOW vanaf verjaardag

Vanaf 1 april 2012 gaat het AOW-pensioen in op de dag waarop iemand 65 jaar wordt. Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand die leeftijd bereikt. Door het verschuiven van de ingangsdatum valt het AOW-pensioen in de maand waarin iemand 65 jaar wordt lager uit. Hoeveel lager ligt aan de dag waarop iemand jarig is. Iemand die op 30 april jarig is, krijgt in die maand dus veel minder AOW dan iemand die op 1, 10 of 17 april jarig is.

Het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW is een bezuinigingsmaatregel van de overheid.  Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank