Gepubliceerd op 24 februari 2017

Aandeelhoudersresolutie mede namens PMT Investeerderscoalitie roept ExxonMobil op een twee graden scenario te publiceren

Via een investeerderscoalitie dient PMT opnieuw een aandeelhoudersresolutie in bij ExxonMobil. Met de resolutie dringt PMT er samen met andere institutionele beleggers bij ExxonMobil op aan om vanaf 2018 de klimaatweerbaarheid van de portefeuille inzichtelijk te maken. Centraal daarbij staat de vraag wat de effecten zijn op de risico/rendementsverhouding van snelle technologische verandering en de implementatie van de internationale klimaatafspraken.

Deze resolutie is een vervolg op de in 2016 ingediende resolutie. Ondanks een negatief stemadvies van het bestuur van ExxonMobil genoot de 2016 resolutie de steun van 38,2% van de stemmende aandeelhouders. Een record voor een klimaatresolutie bij het bedrijf. PMT gaat ervan uit dat deze vervolgresolutie de druk op het bedrijf om alsnog de klimaatrisico’s van de portefeuille inzichtelijk te maken verder doet toenemen.

Dit is een voorbeeld van de manier waarop PMT zijn rol als actieve aandeelhouder invult richting CO2-intensieve bedrijven. PMT zet mede via actief aandeelhouderschap in op een ordelijke en sociaal inclusieve klimaattransitie, in lijn met internationale klimaatdoelstellingen.

Klik hier voor het (Engelstalige) persbericht van de investeerderscoalitie