Gepubliceerd op 2 juni 2017

Aandeelhoudersresolutie Exxon aangenomen

PMT bevordert transparantie ExxonMobil

De aandeelhoudersresolutie die ExxonMobil verplicht om vanaf 2018 de klimaatweerbaarheid van de portefeuille inzichtelijk te maken, is met een meerderheid van 62% aangenomen. Dit ondanks een negatief stemadvies van het bestuur van ExxonMobil. PMT diende samen met andere institutionele beleggers de resolutie in via een investeerderscoalitie.

Centraal in de resolutie staat de vraag om transparantie over de effecten op de risico/rendementsverhouding van snelle technologische verandering en de implementatie van de internationale klimaatafspraken. PMT is verheugd dat de resolutie met zo’n meerderheid is aangenomen.

De resolutie bij ExxonMobil is een voorbeeld van de manier waarop PMT zijn rol als actieve aandeelhouder invult richting CO2-intensieve bedrijven. PMT zet mede via actief aandeelhouderschap in op een ordelijke en sociaal inclusieve klimaattransitie, in lijn met internationale klimaatdoelstellingen.