Gepubliceerd op 14 januari 2013

65 in 2013? Eenmalig lagere uitkering

Het kabinet heeft besloten de komende jaren de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Alle Nederlanders die dit jaar 65 worden, krijgen hun AOW een maand later. Dit wordt ook wel het ‘AOW-gat’ genoemd. Het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW is een bezuinigingsmaatregel van de overheid. De pensioenuitkering start echter wel in de maand dat iemand 65 wordt.

De netto pensioenuitkering van PMT valt in de eerste maand eenmalig lager uit, omdat in die maand het hogere belastingtarief nog geldt.

Ingang ouderdomspensioen PMT

Het vervroegd ouderdomspensioen bij PMT loopt door tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het ouderdomspensioen van PMT gaat in op de 1ste dag van de maand waarin u  65 jaar wordt. Dat blijft zo, ondanks de nieuwe ingangsdatum van de AOW.  De metaalsector werkt op dit moment aan een nieuwe pensioenregeling, waarbij o.a. gekeken wordt naar een oplossing hiervoor. Een nieuwe regeling gaat echter op z’n vroegst pas in 2014 in.

Eerste maand een lagere uitkering

Als u dit jaar 65 wordt, krijgt u uw AOW een maand na uw 65ste verjaardag.Tot uw AOW ingaat, draagt u nog AOW-premie af  aan de overheid. Uw pensioenuitkering die u van PMT ontvangt start in de maand dat u 65 wordt. In die maand betaalt u dus ook nog AOW-premie.  Daardoor blijft er de eerste maand eenmalig netto een stuk minder over. Vanaf de tweede maand pensioenuitkering gaat ook de AOW in. Dan hoeft u geen AOW-premie meer te betalen en is de pensioenuitkering vanaf die maand elke maand netto hoger.

In een rekenvoorbeeld:

Ouderdomspensioen 1e maand    Ouderdomspensioen vanaf maand 2 en verder (levenslang) 
         
Bruto € 1.000,-   Bruto € 1.000,-
Loonheffing (37%) € 369,58   Loonheffing (19,1%) € 190,75
Premie ZVW (5,65%) € 56,50   Premie ZVW (5,65%) € 56,50
Netto € 573,92   Netto € 752,75
         

 

Overbruggingsmaatregelen bij vervroegd pensioen

Bent u al met vervroegd ouderdomspensioen (VOP)? Dan kunnen de overheidsmaatregelen een probleem zijn. Er kan een behoorlijk gat ontstaan tussen het beëindigen van de VOP-uitkering en de ingangsdatum van de AOW-uitkering. Vanaf de eerste dag in de maand dat u 65 jaar wordt, ontvangt u wel aansluitend het ouderdomspensioen van PMT. Maar dit is een lager bedrag dan de VOP-uitkering, omdat het ouderdomspensioen ervan uitgaat dat iemand ook AOW ontvangt.

Komt u door de eenmalig lagere uitkering in de eerste maand financieel in de problemen, dan kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  In het regeerakkoord is een overbruggingsmaatregel aangekondigd voor mensen die al met vroegpensioen zijn.
 

Langer doorwerken is een mogelijkheid

Bent u nog aan het werk? Dan kunt u met uw werkgever overleggen of u mogelijk iets langer kunt doorwerken om op deze wijze het AOW-gat op te vangen. Ook kunt u, om de periode van het AOW-gat te vullen, uw eigen pensioen herschikken. U laat een stukje extra pensioen uitkeren in de maanden dat u nog geen AOW ontvangt. U kunt de mogelijkheden bespreken met een pensioenconsulent van PMT. Kijk op de website voor een consulent in uw regio.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met PMT.