Gepubliceerd op 2 oktober 2012

2,5% kosten in pensioenpremie bij PMT

In het FD van 2 oktober jl. is een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat bij pensioenfondsen  jaarlijks 17% van de pensioenpremie op gaat aan pensioenkosten. PMT kent het onderzoek waaruit dit cijfer zou blijken niet, maar PMT kent wel zijn eigen cijfers.  Ieder jaar maakt PMT zijn cijfers openbaar in het jaarverslag.  Hieruit blijkt dat:

  1. De pensioenadministratiekosten in 2011 in totaal 55 miljoen euro waren voor ruim 1,2 miljoen deelnemers.
  2. In 2011 kwam 2,1 miljard euro aan premie binnen.
  3. Omgerekend is dat per actieve deelnemer 2,5% van de premie.

Ook over de vermogensbeheerkosten is PMT transparant. Die bedroegen in 2011 0,54% over het totale vermogen van 43,1 miljard euro in 2011, dit is exclusief de transactiekosten. Al deze kosten worden niet ten laste van de premie gebracht maar worden verrekend met het bruto rendement. Het netto beleggingsrendement van PMT over 2011 was 6,9%.

In het onafhankelijke wereldwijde onderzoek naar pensioenfondsen door CEM komt PMT met zijn pensioenadministratiekosten al jaren naar voren als het derde goedkoopste fonds van Nederland. Dit is ver onder het gemiddelde van de fondsen die jaarlijks meedoen.   

U vindt alle kosten terug in ons jaarverslag