Hier vindt u alle informatie over de verlaging van het PMT pensioen

Via deze pagina biedt PMT alle informatie aan rond het verlagen van het PMT pensioen. U kunt hier terecht voor achtergrondinformatie, rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen.

Het bestuur van PMT heeft in januari besloten dat het niet nodig is de pensioenen van zijn deelnemers met 0,4% te korten. Het premiebesluit (ruimte in de premie door verlaging opbouwpercentage en hogere bijdrage door werkgevers) dat in 2013 is genomen draagt (0,5% dekkingsgraad) bij aan een verbetering van de financiële situatie van het fonds direct per 1 januari 2014.

De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet eens met de argumentatie die PMT heeft aangevoerd en vindt dat PMT de pensioenen toch met 0,4% moet verlagen. PMT zal dit besluit van DNB uitvoeren en per 1 mei de pensioenen verlagen. Zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat zal de korting worden beëindigd.

Meer over 'Waarom werd mijn pensioen verlaagd?' vind u in een informatief filmpje.

Ik werk nog

De verlaging van uw pensioen wordt doorgevoerd op 1 mei 2014. Vanaf die datum kunt u in Mijn PMT op www.bpmt.nl zien hoe hoog uw pensioen is na verlaging.

In juni 2014 ontvangt u uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Daar staan de aangepaste pensioenbedragen op.

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlaging

MeerNaar pensioenplanner

Ik ben met pensioen

MeerNaar pensioenplanner

Ik ben met vervroegd pensioen

De verlaging van uw pensioen wordt doorgevoerd op 1 mei 2014. In mei 2014 ontvangt u uw jaarlijkse uitkeringsoverzicht (UKO). Daar staan de verlaagde pensioenbedragen op.  De gevolgen voor het pensioen zullen beperkt zijn (tussen de 8-12 euro per maand bruto.

Wij kunnen vanaf eind april een voorbeeldberekening maken van de exacte hoogte van uw pensioen na verlaging. Wilt u nu al een globaal idee van het effect van een verlaging, ga dan hier naar de site van het Nibud naar de Pensioenkortingsberekenaar. Hierin kunt u ook aangeven of u wel of geen AOW ontvangt.
Voor meer informatie zie de veelgestelde vragen over de verlaging van het pensioen

MeerNaar pensioenplanner

Pensioenjournaal

Zomer 2014

%alt% Meer
Contact met PMTBel uw pensioenconsulentE-Nieuwsbrief