Wanneer ben je DGA

U bent volgens de Pensioenwet Directeur  Grootaandeelhouder (DGA) als u (direct of  indirect) meer dan 10% van de (geplaatste)  aandelen van een onderneming bezit. DGA's  mogen van de Pensioenwet niet deelnemen  aan de regeling van Pensioenfonds Metaal en  Techniek.

Op deze algemene regel zijn twee  uitzonderingen:

  1. U mag als DGA deelnemen aan de  pensioenregeling als u vóór 2007 al vrijwillig  deelnam als DGA en in het overgangsjaar  2007 gekozen heeft voor ononderbroken  voortzetting van uw deelname.
  2. U moet als DGA verplicht deelnemen aan  de pensioenregeling na 31 oktober 2007 als u  (direct of indirect) minder dan 50% aandelen  van een bij het fonds aangesloten onderneming  bezit en bij de Kamer van Koophandel niet als  bestuurder bent ingeschreven.

Wanneer heb ik meer dan 50% aandelen?

• Als u op basis van uw aandelenbezit  (samen met partner) 50% of meer van  de stemmen in de algemene  vergadering van aandeelhouders kunt  uitbrengen, of;
• Als u een zodanig aandelenbezit  (samen met partner) heeft dat u niet  tegen uw wil ontslagen kunt worden,  of;
• Als u gelijkgerechtigd bent ten  opzichte van elkaar bij het uitbrengen  van stemmen, of;
• Als u samen met familie tot en met de  derde graad minstens 2/3de van de  aandelen in uw bezit heeft en op  grond van de verdeling van  zeggenschap en/of stemrecht in de  onderneming niet in een vergelijkbare  positie verkeert als een werknemer die  geen bestuurder  is.

Wanneer heb ik meer dan 10% aandelen?

• Als u persoonlijk houder bent van  aandelen die ten minste een tiende  deel van het geplaatste kapitaal van  de vennootschap van de werkgever  vertegenwoordigen, of;
• Als u indirect persoonlijk houder bent  van aandelen die ten minste een  tiende deel van het geplaatste kapitaal  van de vennootschap van de  werkgever vertegenwoordigen, of;
• Als u houder bent van certificaten van  aandelen, uitgegeven door  tussenkomst van een  administratiekantoor waarvan u voor  ten minste een tiende deel in het  bestuur vertegenwoordigd bent, die  ten minste een tiende deel van het  geplaatste kapitaal van de  vennootschap vertegenwoordigen.

 

Stel uw vraag
Pensioenplanner